Forbrukslån uten sikkerhet

Forbrukslån uten sikkerhet

Når du har funnet ut at du skal søke om et forbrukslån, så kan det jo være greit å forstå hva dette egentlig er for et lån. Du har sikkert hørt det nevnt flere ganger før at et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Men hva betyr dette egentlig? I prinsippet så betyr det akkurat det det står; du trenger ikke å stille sikkerhet for lånet. Om du har et boliglån eller et billån, så er det ofte slik at du har stilt sikkerhet for lånet. Det betyr at banken har pant i boligen eller bilen din og kan du ikke betale lånet tilbake, så kan banken kreve pantet solgt for å få igjen pengene sine. Men slik er det ikke med et forbrukslån. Når du søker om et forbrukslån så vil banken ikke kreve noen sikkerhet for lånet. Det betyr at du ikke trenger å stille pant, men at banken eller finansieringsselskapet tar risikoen med å låne deg pengene.

Høyere risiko gir høyere rente

Risikoen er også grunnen til at renten på et forbrukslån er en del høyere enn renten på boliglånet ditt. Siden banken faktisk tar en sjanse ved å låne ut penger uten å ha ett pant, så regner de denne usikkerheten inn i renten. Resultatet er at du betaler en høyere rente enn du ville ha gjort på et lån der du har stilt pant. Dette er rett og slett bankens måte å ta seg betalt for risikoen på. For deg som låntaker betyr dette at et slikt lån er en del dyrere enn et boliglån, og du bør derfor tenke deg om før du bruker opp disse pengene på shopping av rene forbruksvarer. Men skulle uhellet være ute og du får økonomiske problemer i en periode, så kan banken ikke kreve pantet, som de ikke har, solgt. De vil derfor i de fleste situasjoner strekke seg langt for å finne en løsning dere kan leve med, slik at lånet kan bli betalt tilbake på vanlig måte.

Lånebeløp og tilbakebetaling

Et forbrukslån kan i dag være på summer helt opp til kr 500 000. Men, du kan også låne mindre beløp og flere banker tilbyr lån fra kr 5000 og oppover. Du kan søke om den summen du trenger, men det er banken som i siste ende avgjør hvor mye du faktisk får låne. Dette skjer i samband med at de foretar en vurdering av økonomien din. Skal du lånet mere enn kr 250 000 så vil de fleste bankene kreve at dere er to som søker sammen. Når det gjelder tilbakebetaling av lånet, så er det mange som tilbyr at du kan bruke inntil 15 år på dette.  Dette er en fordel om du skal låne et større beløp, slik at de månedlige ytelsene ikke blir for høye. Skal du søke om et mindre lån, så bør du prøve å betale lånet tilbake så raskt som mulig, slik at det ikke blir dyrere i renter enn nødvendig.

Renter og gebyrer på et forbrukslån

Nettopp renten er en viktig faktor når vi snakker om lån, og spesielt er dette tilfelle når det kommer til forbrukslån. Det er jo slik at lån koster penger og jo mer du må betale i rente, desto dyrere blir lånet. Når det gjelder forbrukslån så har långiveren som nevnt ikke noe sikkerhet for lånet, derfor vil renten være en del høyere enn den du ville fått på et boliglån. Fordelen din er at det er stor konkurranse om kundene blant tilbydere av forbrukslån og dette er med på å presse renten nedover. Den laveste effektive renten på forbrukslån ligger på rundt 9%. Det er dog viktig å huske på at renten fastsettes ut fra en kredittvurdering og skal du motta et tilbud om en såpass lav rente, så må du ha høy inntekt og lite eller ingen gjeld. Veldig mange av de som har et forbrukslån i dag, betaler rundt 15% i rente og du bør derfor kalkulere med at lånet ditt også vil ende opp med denne rentesatsen.

Ved siden av renten kommer det et par gebyrer. Dette er likt hos alle bankene. Det ene gebyret er et termingebyr for bankens administrasjon av lånet. Dette blir lagt til fakturaen hver måned og er på mellom kr 30 og kr 50. Det andre gebyret er for etableringen av lånet. Her vil det være litt større variasjon på beløpet, alt fra kr 500 og opp til kr 1500.  Dette gebyret er et engangsbeløp og blir en del av totalsummen.

Å søke om lån

Selve søknadsprosessen er en del enklere enn den som finner sted når du søker om lån der du må stille med en form for sikkerhet. Når du søker om et forbrukslån, så kan du gjøre dette på nettsiden til banken eller finansieringsselskapet, og du vil som oftest få svar i løpet av kort tid. Det meste av prosessen går i dag elektronisk og du kan derfor i prinsippet søke om et forbrukslån på formiddagen og ha pengene på kontoen din dagen etter. Får du godkjent søknaden din, vil du motta et tilbud om lån med de betingelsene banken kan tilby. Du kan godkjenne lånedokumentene med din BankID. Så snart banken har mottatt eventuell dokumentasjon på inntekten din, så kan lånet overføres til kontoen din. Du kan lese mer om dette på forbrukslån.no

Comments are closed.